Privaatsuspoliitika

Ma võtan Teie privaatsust väga tõsiselt ja ootan sama mind abistavatelt koostööpartneritelt, kes kasutavad Friend Family Club võrgustikku. See privaatsuspõhimõte selgitab, milliseid isikuandmeid me kogume ja säilitame, kuidas me seda kasutame ja miks. Samuti selgitatakse Teie õigusi seoses Teie isikuandmetega.

Kui teil on küsimusi või kommentaare või kui soovite oma isikuandmeid värskendada, kustutada või muuta või teil on muret selle üle, kuidas me oleme käsitlenud privaatsuse küsimusi, saatke meile privaatsõnumiga meil aadressil [email protected]. Minu sõpradel ja tuttavatel, kellel on olemas ka minu isiklik kontakttelefoni number, on oodatud minuga isiklikult ühendust võtma nendes küsimustes.

Käesolevas privaatsuspoliitikas viidatakse Friend Family Club võrgustikule kui “meile”, “meie” või “veebisaidile”. Kui me mõtleme “sina”, siis me mõtleme Friend Family Club võrgustikku kasutavat kasutajat või koostööpartnerit.

Isikuandmete kohta, mida me kogume

Vabatahtlikult esitatud andmed: Teave, mida teete vabatahtlikult meile ja meie kaudu koostööpartnerile seoses Friend Family Club võrgustikuga.

Automaatselt esitatud andmed: Sinu IP-aadress.

Teenuse kasutamisel: Google Analyticsi abil kogume andmeid Friend Family Club kasutamise kohta. Meil on anonüümsel kujul juurdepääs nendele andmetele. Veebisait installib Teie seadmesse küpsised. Need küpsised on Friend Family Club toimivuse ja funktsionaalsuse seisukohalt olulised. Ilma nende küpsisteta ei pruugi teatud funktsioonid olla kättesaadavad.

Veateated: Rakenduse Sentry kaudu kogume aruandeid Friend Family Club kasutamise ajal tekkivate vigade korral. Meie veateated sisaldavad Teie IP-aadressi ja e-posti aadressi.

» Friend Family Club volitatud töötlejad (PDF)

Sellest, mil määral ja kuidas me säilitame Sinu isiklikke andmeid

Kuidas ja kus me oma andmeid säilitame: Me salvestame oma tarnijate serverite andmeid vastavalt turvameetmetele ja meie kasutustingimustes kirjeldatud tingimustele. Andmed salvestatakse Euroopa Liidu serverites.

Kuidas me käsitleme varukoopiaid: Võrgustiku usaldusväärsuse kindlustamiseks teeme korrapäraselt varukoopiaid, sealhulgas kõigi isikuandmete hetkeseisu. Need varukoopiad salvestatakse kuni 14 päeva, pärast mida need eemaldatakse. Taastatud varundus võib sisaldada isikuandmeid, mille olete algselt eemaldanud kasutajana / koostööpartnerina. Ebatõenäolisel juhul taastatakse varundamine, teid teavitatakse 48 tunni jooksul pärast taastamist, et saaksite vaadata enda isikuandmeid.

Kuidas Teie isikuandmeid kasutatakse

Et pakkuda veebilehe võimalusi: Me kasutame Teie isikuandmeid veebisaidil kirjeldatud võimaluste esitamiseks, nt volitada Koostööpartnerit Teie taotlust läbi vaatama, märgi esitama ja õiguste turvalisuse hõlbustamiseks, näiteks juurdepääsu kontrolliks lugemisõiguse kehtivusele.

Logide esitamiseks: Et tagada taotluse õiguste peatamine ja seega õiguste turvalisus, pakub Friend Family Club logisid selle kohta, kuidas Teie taotlust käsitletakse. Anname taotlusega seotud isikutele ülevaate avalduse esitamisest, selle läbivaatamisest ja Teie taotluse või selle staatuse muutmisest. Logisid hoitakse kuni 14 päeva pärast õiguste üleandmist/vastuvõtmist, pärast mida need kustutatakse.

Friend Family Club võrgustikku asjakohase teabe saatmiseks: Võime Teie isikuandmeid kasutada, et saata teile infot Friend Family Club regulaarse hoolduse, uute funktsioonide, muudatuste kohta kasutustingimustes ja privaatsuseeskirjades, vaatlustes ja kogu taustinformatsioonis, mida peame Teie jaoks vajalikuks, et pakkuda Friend Family Club kasutamisel parimat võimalikku kogemust .

Et pakkuda kasutajatuge: Me kasutame kasutajatoe pakkumiseks Teie isikuandmeid, nt vastata küsimustele või lahendada probleemid, mis teil on tekkinud. Juhul, kui saadate meile e-kirja, saadetakse see e-kiri läbi Freshdesk tugisüsteemi.

Et olla seadusega vastavuses: Kogume ja salvestame isikuandmeid, kui see on seaduse täitmiseks vajalik.

Teie isikuandmete kaitsmise viis

Andmekaitse: Me rakendame asjakohaseid ja mõistlikke turvameetmeid, et kaitsta Teie isikuandmeid, sealhulgas kaitset lubamatu või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotsimineku, hävitamise või kahjustamise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi ja / või korralduslikke meetmeid.

Konto juurdepääs: Friend Family Club kasutamiseks peate kontole juurdepääsuks sisse logima oma kasutajanime- ja parooliga. Peate oma kasutajanime ja parooli turvaliselt hoidma ja mitte avalikustama seda kolmandale osapoolele. Konto paroolid on krüptitud, mis tähendab, et me ei salvesta ega näe Teie parooli. Seetõttu ei saa me uuesti unustatud paroole uuesti saata, vaid ainult neid lähtestame.

Teie õigused ja kohustused

Juurdepääsuõigus: Me oleme kohustatud pakkuma digitaalset juurdepääsu kõigile Teie enda isikuandmetele.

Õigus saada eemaldatud: Anname teile võimaluse paluda digitaalselt eemaldada kõik isiklikud andmed, mis meil on salvestatud. Teie taotluse korral eemaldame Teie andmed niipea kui võimalik ja 30 päeva jooksul. Varundamises talletatud isikuandmeid ei hoita enam kui 14 päeva. Logides talletatud isikuandmeid ei hoita enam kui 14 päeva pärast õiguste üleandmist/vastuvõtmist. Andmed, mida olema kohustatud hoidma ja täitma seaduslikus korras, säilitatakse niikaua, kuni Eesti Vabariigi seadus seda nõuab.

Meie õigused ja kohustused

Andmete rikkumisest teatamine: Turvalisuse ja / või andmete lekke korral teavitame teid ja asjakohast järelevalveasutust 72 tunni jooksul pärast seda, kui me oleme sellisest rikkumisest või lekkest teada saanud, vastavalt Euroopa Liidu üldise andmekaitse määrusele.

Andmete üleandmine asutustele: Me jätame endale õiguse edastada Teie isikuandmed pädevatele asutustele selgesõnalisel nõudmisel, kui neid andmeid on vaja kasutada selleks, et täita ohutuse ja turvalisuse huvisid. Me teavitame Koostööpartnereid sellistest tegevustest eelnevalt. Koostööpartner vastutab ainuisikuliselt sellise andmete edastamise eest.

Andmeedastus minu võrgustike veebilehtedele: Jätame endale õiguse edastada Teie isikuandmeid kolmandatele veebilehtedele, kus neid on vaja selleks, et täita taotlustelt saadud andmete realiseerimist, kui neid andmeid kasutatakse spetsiaalselt ja ainult selleks otstarbeks. Veebilehed, mida peame kolmandateks veebilehtedeks, on näiteks minu blogi ning andmete edastamise turvalisuse eest teeme selleks kõik endast oleneva.

Muud andmeedastused: Kui ülalmainitud eesmärgil pole see vajalik, ei saada Koostööpartner Teie andmeid Friend Family Club võrgustikust mõnele välisele veebilehele ega seadmele ilma Teie selgesõnalise loata.

Vastavus: Me jätame endale õiguse säilitada Teie isikuandmed, isegi kui olete taotlenud nende andmete eemaldamist, et täita seaduslikke kohustusi.

Viimane uuendus: 9. juuni 2018